Tarieven 2021

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Het Landelijk Overleg Kantonrechters stelt jaarlijks de tarieven voor beschermingsbewind vast. Onderscheid in de kosten wordt verdeeld in één- en meerpersoonshuishoudens, reguliere- en schuldendossiers.
In beginsel betaalt de cliënt de kosten voor bewindvoering. Als je inkomen op of rond bijstandsniveau ligt kunnen de kosten van beschermingsbewind betaald worden door middel van bijzondere bijstand. Klein Budgetbeheer vraagt deze bijzondere bijstand voor je aan.

Tarieven inclusief BTW voor 2021

Eenpersoons-huishoudenMeerpersoons-huishouden
Maandelijkse kosten - Zonder schulden€ 119,69€ 143,58
Maandelijkse kosten - Met schulden€ 154,88€ 185,73
Intakekosten€ 676,39€ 810,70
Eindrekening en verantwoording€ 254,10€ 304,92