Bewindvoering voor beheer van financiën

Bewindvoering is een wettelijke beschermingsmaatregel. Wanneer je tijdelijk of voor een langere periode niet in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen kan aan de kantonrechter worden verzocht om een onderbewindstelling uit te spreken. Afhankelijk van de situatie bepaalt de kantonrechter of de duur van het beschermingsbewind van tijdelijke of permanente aard is. Beschermingsbewind zorgt voor overzicht, stabiliteit en rust.

Zodra er problemen dreigen te ontstaan met geldbeheer kun je contact opnemen met Klein Budgetbeheer via de website, mail of telefoon. Samen bespreken we dan of beschermingsbewind een oplossing kan bieden. Voordat het bewind wordt aangevraagd wordt een kennismakingsgesprek gepland. De instelling en opheffing gebeurt via een zitting bij de kantonrechter.
Als het bewind is uitgesproken zal de bewindvoerder de financiën gaan beheren. Afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan de kantonrechter.

Werkzaamheden:

 • het bijhouden van de volledige financiële administratie;
 • het openen en afhandelen van alle poststukken;
 • het opstellen van een budgetplan;
 • het betalen van de vaste lasten;
 • aanvragen van minimavoorzieningen;
 • aanvragen van zorg- en huurtoeslag;
 • aanvragen noodzakelijke verzekeringen;
 • declareren nota’s bij de zorgverzekeraar;
 • beheer van persoonsgebonden budget (PGB);
 • belastingaangifte box 1;
 • inventariseren van de schulden;
 • regelingen treffen met schuldeisers;
 • controleren en corrigeren beslagvrije voet;
 • Begeleiding naar schuldhulpverlening.